खान्देशच्या पुरणपोळीची अजब कहाणी, भल्याभल्यांच्या तोंडाला येईल पाणी.

दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२५/०२/२०२३