• 1
    0

    प्रा. योगिता चौधरी.(शेंदुर्णी) दिनांक~१८/०२/२०२४ जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी येथील अ. र. भा. गरुड कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२४ शुक्रवार ते १५ फेब्रुवारी २०२४ गुरुवार या कालावधीत विविध व्याख्यान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या विशेष व्याख्यानमालेसाठी पंकज महाविद्यालय चोपडा तसेच कवयित्री बहिणाबाई चौधरी ...