पंचायत समित्यांचे आरक्षण जाहीर, कही खुशी कही गम.

दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१७/११/२०२२

जळगाव जिल्ह्यातील आगामी पंचायत समितीच्या निवडणूकांसाठी आज आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांची मुदत संपली असून सद्यस्थितीत प्रशासक राज सुरु आहे. येत्या काही महिन्यातच पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने आज पंचायत समिती सभापती पदासाठीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.

या आरक्षणाअंतर्गत अनुसूचित जाती महिला ~ १, अनुसुचित जमाती ~ २, अनुसुचित जमाती महिला ~ १, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग महिला (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसह) ~ २, अश्या प्रकारे सात पंचायत समिती सभापतीपदे राखीव आहेत. उर्वरित पदांपैकी सर्वसाधारण प्रवर्ग ~ ४ आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला ~ ४ असे आरक्षण निघाले आहे.

या जाहीर झालेल्या आरक्षण अंतर्गत पारोळा येथे सभापतीपद हे अनुसुचित जाती महिला, भुसावळ आणि बोदवड येथे अनुसुचित जमाती तर चोपडा येथे अनुसुचित जमाती महिला असे आरक्षण निघाले असून जळगाव व एरंडोल येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला तर धरणगाव येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे आरक्षण निघाले आहे.

तसेच रावेर, मुक्ताईनगर, भडगाव व चाळीसगाव येथे सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गातील आणि अमळनेर, जामनेर, पाचोरा, यावल येथे सर्वसाधारण प्रवर्गातील सभापतीपदासाठी आरक्षण निघाले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या