Day: March 22, 2023

सौ. वैशालीताई सुर्यवंशी यांनी श्री. अंबिका मातेची भरली खना, नारळाने ओटी.

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~२२/०३/२०२३ पाचोरा तालुक्यातील अंबे वडगाव येथे गुढीपाडव्याच्या दिवशी जागृत देवस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री. अंबिका मातेचा यात्रा यात्रोत्सव...

भोकरी, वरखेडी येथून आयशर गाडी चोरीला, वाहनधारकांमध्ये घबराट.

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~२२/०३/२०२३ सद्यस्थितीत जळगाव जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था कमालीची बिघडली असून सर्व प्रकारच्या अवैध धंद्यासह मारामाऱ्या, खुन, दरोडा, लुटमार अश्या...