Day: March 18, 2023

आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून डांभुर्णी येथील ३३ वर्षीय युवकाची आत्महत्या.

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~१८/०३/२०२३ पाचोरा तालुक्यातील वरखेडी येथुन जवळच असलेल्या डांभुर्णी येथील एका ३३ वर्षीय युवकाने आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून कोणतेतरी विषारी...