Day: March 16, 2023

वाळवंटात चरणारे धरणगावचे नायब तहसीलदार व कोतवाल लाचलुचपत विभागाच्या कोंडवाड्यात.

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~१६/०३/२०२३ सद्यस्थितीत खाऊन, पिऊन ढेकर दिल्यावरही असंतुष्ट असलेले काही अधिकारी व कर्मचारी हे आपल्या पदाचा गैरवापर करत हप्ते...

पाचोरा, नगरदेवळा, जामनेर, शेंदुर्णी व नांद्रा परिसरातील गुटका किंगवर आशिर्वाद कुणाचे ?

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~१५/०३/२०२३ सद्यस्थितीत जळगाव जिल्ह्यात गुटख्याचा अवैध व्यवसाय राजरोसपणे सुरु असल्याने विधानपरिषदेचे आमदार मा. श्री. एकनाथराव खडसे साहेबांनी या...