Day: March 12, 2023

विद्युत बिलाच्या वसुलीसाठी थकबाकीदार विद्युत ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा त्वरित खंडित करा, मुख्य अभियंता मा. श्री. कैलास हुमणे यांचे आदेश.

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~१२/०३/२०२३ सद्यस्थितीत एका बाजूला सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात विद्युत बिलाची थकबाकी वाढली आहे. तसेच थकित विद्युत बिलाच्या वसुलीसाठी जेव्हा...

लोहारी गावाजवळील खड्डा बुजवण्यासाठी, पाचोरा सार्वजनिक बांधकाम विभाग मोठ्या अपघाताच्या प्रतिक्षेत.

दिलीप जैन.(पाचोरा) दिनांक~१२/०३/२०२३ "रस्ते सुरक्षितता हा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे" असे फलक लावून जाहिरातबाजी करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या...