Day: March 1, 2023

आमदार साहेब शिवस्मारकासोबत शिवराज्यपद्धतीचा अवलंब करावा, मगच खऱ्या अर्थान शिवस्मारक उभारल्याचं सार्थक होईल. संतोष पाटील.

दिनांक~०१/०३/२०२३ आमदार साहेब शिवस्मारकासोबत शिवराज्यपद्धतीचा अवलंब करावा, मगच खऱ्या अर्थान शिवस्मारक उभारल्याचं सार्थक होईल. संतोष पाटील --------------------------------------------- (पाचोरा) तालुक्याच्या आमदारांनी...