कापसाला भाव नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यासह जिनिंग मालक व मजूर हतबल. प्रमोद भाऊ सोनार.

दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~३०/०१/२०२३

ब्रेकिंग बातम्या